Politica de confidențialitate a site-ului bloxivir.com

Politica de confidențialitate a site-ului bloxivir.com

Bun venit pe site-ul www.bloxivir.com!

USP Romania respectă confidențialitatea celor care vizitează site-urile sale și protejează datele lor personale. Dorim să vă informăm despre acțiunile pe care le întreprindem în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal colectate prin intermediul site-ului nostru. Aici se pot găsi, de asemenea, informații despre regulile de utilizare a datelor dvs. în cadrul serviciilor disponibile prin intermediul site-ului nostru. 

Politica de confidențialitate a site-ului bloxivir.com (numită „Politică de confidenţialitate”) defineşte implementarea respectarea obligaţiilor USP Romania conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului și al Consiliului European din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, abrogând Directiva 95/46 / CE (Regulamentul general privind protecția datelor). Regulamentul va fi denumit în continuare „GDPR”.

Înainte de a începe să utilizeze site-ul web, fiecare utilizator ar trebui să se familiarizeze cu această politică de confidențialitate.

Administrator de site-uri web

Operatorul datelor personale ale celor care vizitează paginile web este USP Romania, cu sediul: aSpace Floreasca, Strada Banul Antonache nr. 40-44, etaj 1, Biroul 1.8, Sector 1, Bucureşti, România. 

USP Romania  este înscrisă în Registrul Comerțului ținut de Tribunalul Bucureşti. 

Dacă doriți să contactați USP Romaniaprivind aspecte legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, vă rugăm:

să trimiteți un e-mail la: office@uspromania.ro

să trimiteți o notificare la: USP Romania, aSpace Floreasca, Strada Banul Antonache nr. 40-44, etaj 1, Biroul 1.8, Sector 1, Bucureşti, România. Domeniul de aplicare al datelor colectate, scopurile prelucrării și temeiurile legale:

Ca parte a site-urilor web, vom obține datele dvs. cu caracter personal în  scopuri precise și  legale.

Cookie-uri și alte tehnologii similare

Ca parte a funcţionării site-urilor, vom colecta informații despre utilizarea site-urilor noastre. Domeniul de aplicare al datelor colectate de noi include, printre altele, informații stocate în mecanismul de stocare local, cookie-uri, adresa IP a utilizatorului, precum și informații despre dispozitivul și browserul dvs. Site-urile web vor utiliza, de asemenea, alte tehnologii, cum ar fi urmărirea pixelilor sau amprenta dispozitivului (identificarea utilizatorului pe baza setărilor dispozitivului sau browserului său).

Cookie-urile sunt fișiere text mici care stochează date la nivel local pe un computer sau un alt dispozitiv.

Prin intermediul cookie-urilor, serverul site-ului poate stoca informații, de exemplu despre preferințele și setările unui computer sau ale unui alt dispozitiv, informații care sunt recuperate în următoarea vizită. Cu alte cuvinte, cookie-urile permit utilizarea prietenoasă a site-ului web, pe care îl puteți utiliza fără a fi nevoie să vă logați în mod repetat. Există cookie-uri persistente și cookie-uri de sesiune. Cookie-urile persistente sunt stocate pe computerul utilizatorului pentru o perioadă mai lungă de timp, în timp ce cookie-urile de sesiune sunt șterse automat după ce închideți fereastra browserului.

În timp ce ne îndeplinim obligațiile legate de utilizarea tehnologiilor de colectare a datelor de pe site-urile noastre, vă informăm, de asemenea, că:

a) Fiecare utilizator al site-urilor noastre web are opțiunea de a dezactiva colectarea și utilizarea informațiilor colectate prin intermediul cookie-urilor de marketing utilizând setările de confidențialitate puse la dispoziția utilizatorilor pe site-urile noastre web;

b) utilizatorii au, de asemenea, opțiunea de a utiliza mecanisme pentru a selecta preferințele în domeniul primirii de conținut de marketing profilat pe internet, disponibil la următoarele adrese: http://www.aboutads.info/choices și http://www.youronlinechoices.eu.

Site-urile noastre web utilizează următoarele soluții tehnice:

Cookie-uri analitice: cookie-uri care sunt utilizate pentru analiza avansată a comportamentului utilizatorilor pe site-urile noastre web. Cookie-urile analitice sunt utilizate, printre altele, pentru a analiza comportamentul utilizatorilor pe site-uri web pentru a optimiza aspectul, conținutul și funcționalitatea site-urilor web. Temeiul legal pentru prelucrarea acestui tip de cookie este consimțământul dvs. voluntar (articolul 6 (1) (a) din GDPR), pe care îl puteți exprima și retrage oricând folosind funcționalitatea site-urilor noastre web. În prezent, USP Romania folosește următoarele cookie-uri analitice:

·         Google Analytics - un instrument de internet pentru analiza statisticilor site-urilor web. Instrumentul ne permite să urmărim traficul de pe site-urile noastre web, inclusiv posibilitatea de a analiza comportamentul utilizatorilor pe site-uri web. Pe baza datelor colectate utilizând Google Analytics, noi putem să dezvoltăm mai departe site-urile noastre pentru a oferiun aspect prietenos al site-ului și să adăugăm funcționalități noi și utile. Google Analytics este furnizat și operat de Google Ireland Limited. Mai multe informații despre regulile care reglementează prelucrarea datelor cu caracter personal de către Google pot fi găsite aici: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

·         Google Tag Manager - Google Tag Manager este un sistem de gestionare a etichetelor dezvoltat de Google pentru a gestiona etichetele JavaScript și HTML utilizate pentru analiză pe site-uri web. Google Analytics este furnizat și operat de Google Ireland Limited. Mai multe informații despre principiile prelucrării datelor cu caracter personal de către Google pot fi găsite aici: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

·         HotJar - un instrument pentru analiza comportamentului utilizatorului pe site folosind, printre altele, hărți de căldură (analiza comportamentului cursorului utilizatorului pe site). Cu acest instrument, noi putem proiecta site-urile web mai eficient și le putem îmbunătăți lizibilitatea și funcționalitatea. HotJar este furnizat și operat de Hotjar Limited. Mai multe informații despre principiile prelucrării datelor cu caracter personal de către HotJar pot fi găsite aici: https://help.hotjar.com/hc/en-us/categories/115001323967- About-Hotjar

Cookie-uri de marketing: cookie-uri care ne permit să desfășurăm activități legate de promovarea serviciilor, produselor și site-urilor noastre web. Această categorie de cookie-uri va fi utilizată, printre altele, pentru a vă arăta reclame adaptate preferințelor dvs. sau pentru a furniza alt conținut de marketing. Temeiul legal pentru prelucrarea acestui tip de cookie este consimțământul dvs. voluntar (articolul 6 (1) (a) din GDPR), pe care îl puteți exprima și retrage oricând folosind funcționalitatea site-urilor noastre web. În prezent, USP Romania folosește următoarele cookie-uri analitice:

·         Google Ads - un instrument care este unul dintre elementele sistemului de publicitate Google, care permite afișarea linkurilor sponsorizate în rezultatele motorului de căutare Google și pe site-urile web ale entităților care cooperează cu Google. Instrumentul Google Ads este furnizat și operat de Google Ireland Limited. Mai multe informații despre principiile prelucrării datelor cu caracter personal de către Google pot fi găsite aici: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

 

Aplicarea respectării regulamentelor, inclusiv combaterea fraudei și abuzului, de către USP Romania

Din cauza preocupării pentru interesele utilizatorilor noștri, datele personale colectate ca parte a site-urilor web sunt, de asemenea, utilizate pentru a monitoriza conformitatea activităților individuale cu prevederile regulamentelor lor și pentru a combate frauda. Temeiul legal pentru prelucrarea acestui tip de date cu caracter personal de către noi este interesul legitim al administratorului (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR), care constă în combaterea evenimentelor nedorite și contracararea fraudei.

Determinarea și urmărirea reclamațiilor de către USP Romania

În unele cazuri, datele dvs. personale pot fi prelucrate în scopul stabilirii, investigării și apărării împotriva reclamațiilor legale sau faptice.

În acest caz, temeiul legal pentru prelucrare va fi interesul legitim al administratorului (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR), constând în necesitatea de a stabili, urmări și executa creanțe, precum și de a apăra împotriva reclamațiilor.

Destinatarii datelor cu caracter personal

În legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal în scopurile indicate mai sus, datele dvs. personale pot fi puse la dispoziția următorilor destinatari sau a următoarelor categorii de destinatari:

• furnizorii care sprijină serviciile noastre (de exemplu, asistență IT, dezvoltatori web, companii de găzduire web, agenții de marketing, furnizori de instrumente de marketing);

• companii care furnizează servicii de curierat;

• alte companii aparținând grupului USP în măsura în care este justificat de cerințele corporative,

• autoritățile publice competente care acționează pe baza dispozițiilor legale relevante.

Transferuri de date către țări terțe

Depunem eforturile necesare pentru a ne asigura că datele dvs. personale sunt prelucrate numai pe teritoriul Spațiului Economic European. În toate cazurile în care datele dvs. cu caracter personal pot fi transferate în afara Spațiului Economic European, oferim mecanisme adecvate de protecție a datelor care garantează un nivel adecvat de protecție a confidențialității sau obligăm destinatarii datelor să îndeplinească cerințele specificate de legislația aplicabilă (de exemplu, clauze contractuale model, reguli corporative obligatorii).

Perioada de păstrare a datelor cu caracter personal

Datele dvs. personale sunt păstrate pentru o perioadă necesară pentru a finaliza scopurile de prelucrare și care decurge din legile aplicabile.

În evaluarea perioadei necesare pentru îndeplinirea scopurilor noastre de prelucrare, luăm în considerare natura datelor (inclusiv natura categoriilor speciale), domeniul lor de aplicare și contextul prelucrării. De asemenea, luăm în considerare legile aplicabile care ne obligă să prelucrăm în continuare datele cu caracter personal. De asemenea, am abordat riscul potențial al utilizării ilegale sau divulgării neautorizate a datelor dvs. personale.

Datele personale legate de cookie-uri sunt păstrate pentru un timp corespunzător unui ciclu de viață al cookie-urilor de 14 luni sau până când sunt șterse de către Utilizator.

Drepturi legate de prelucrarea datelor cu caracter personal

Vă puteți exercita drepturile legate de prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul site-ului web. 

În legătură cu prelucrarea datelor dvs. personale, aveți următoarele drepturi: 

Dreptul de acces (articolul 15 din GDPR) 

Dreptul de acces (articolul 15 din GDPR) Puteți primi în orice moment o confirmare de la noi dacă prelucrăm sau nu datele dvs. personale. Dacă le prelucrăm, aveți dreptul la:

·       accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal

·       să obțineți informații despre scopurile prelucrării, despre categoriile de date cu caracter personal prelucrate, despre destinatari sau despre categoriile de destinatari de date cu caracter personal, despre timpul planificat de păstrare a datelor sau despre criteriile de stabilire a acelui timp, despre drepturile dumneavoastră în baza GDPR, despre dreptul de a depune plângere la organismul de supraveghere competent și despre sursele de date;

·       să obțineți copia datelor dvs. personale.

 

Dreptul la ștergere (articolul 17 din GDPR)

Aveți dreptul să solicitați ștergerea tuturor sau a unor anumite date personale. Dacă serviciile noastre sunt conectate cu posibilitatea de a crea un cont, vom trata o cerere de ștergere a tuturor datelor cu caracter personal ca o cerere de ștergere a contului.

Aveți dreptul să solicitați ștergerea datelor dvs. personale dacă:

·         datele nu mai sunt necesare în scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod;

·         a fost contestată prelucrarea datelor cu caracter personal;

·         consimțământul pe care se bazează prelucrarea a fost retras și nu există un alt temei legal pentru prelucrare;

·         datele sunt prelucrate ilegal;

·         datele trebuie șterse pentru a putea fi îndeplinită o obligație care decurge din legile aplicabile. 

Dreptul de ștergere a datelor cu caracter personal nu este un drept absolut. Operatorii pot păstra anumite categorii de date cu caracter personal în măsura în care este cerută de legislația aplicabilă sau este necesară pentru afirmarea, urmărirea sau apărarea reclamațiilor.

Dreptul la restricționarea prelucrării (Articolul 18 din GDPR)

În legătură cu prelucrarea datelor dvs. personale, aveți dreptul la restricționare dacă:

·         puneți la îndoială corectitudinea datelor cu caracter personal;

·         prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal și solicitați în schimb restricționarea utilizării acestora;

·         noi nu mai avem nevoie de date în scopurile noastre, dar dvs. aveți nevoie de ele pentru a afirma, apăra sau urmări reclamații;

·         v-ați opus prelucrării datelor - vom limita prelucrarea datelor în așteptarea verificării dacă motivele legitime ale operatorului prevalează asupra motivelor obiecției.

Dreptul la portabilitatea datelor (Articolul 20 GDPR)

Aveți dreptul de a primi datele personale pe care le-ați furnizat și de a le trimite către un alt operator de date cu caracter personal la alegerea dvs.. Aveți dreptul la portabilitatea datelor ori de câte ori procesăm datele cu caracter personal pe baza unui consimțământ sau pe baza executării contractului și prelucrarea este automatizată, adică are loc în sistemele IT. În acest scop, vă vom furniza o copie a datelor într-un formular care poate fi citit automat (CSV, Excel).

De asemenea, puteți solicita să trimitem datele personale direct unui astfel de operator. Vă rugăm să rețineți că, dacă acesta este cazul, vom satisface cererea numai acolo unde este posibil din punct de vedere tehnic.

Dreptul de a obiecta (Articolul 21 din GDPR)

Vă puteți opune utilizării datelor dvs. personale în orice moment dacă prelucrăm datele pe baza unor interese legitime (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR).

În cazul în care datele dvs. personale sunt procesate în scopuri de marketing, o obiecție vă va exclude de la orice operațiuni de marketing, inclusiv profilarea și transmiterea comunicărilor de marketing. Vă rugăm să rețineți că reclamele sunt afișate pe site-ul web pe baza consimțământului dvs. pentru utilizarea cookie-urilor. Dacă nu doriți să primiți reclame bazate pe cookie, trebuie să modificați setările browserului.

 

Dreptul de a vă retrage consimțământul (Articolul 7 din GDPR)

Aveți dreptul de a retrage orice consimțământ dat pentru utilizarea site-ului web și utilizarea oricăror alte servicii pe care le oferim. Vă rugăm să rețineți că retragerea consimțământului nu afectează nicio prelucrare efectuată conform unui astfel de consimțământ înainte de retragerea acestuia.

 

Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere

Puteți să depuneți o reclamație despre prelucrarea datelor cu caracter personal la o autoritate de supraveghere competentă (Președintele Oficiului pentru protecția datelor cu caracter personal).

Grupul USP

Grupul USP este un grup de capital care include, printre altele:

·         EU Pharmacia sp. z.o.o cu sediul în Varșovia, 02-822 Warszawa, ul. Poleczki 35.

 

EU Pharmacia sp. z.o.o este înscrisă în Registrul Comerțului ținut de Tribunalul Districtual pentru Varșovia, Capitala Varșovia, a 13-a Secție comercială a Oficiului Național al Registrului Comerțului, cu numărul KRS 146899, capital social 1 550 000 zł, NIP 951 20 68 112

·         Bulgaria

EU PHARMACIA Bulgaria este membru al USP Group, 81 B Bulgaria Blvd., Floor 2, Office 3 

1404 Sofia, Bulgaria

 

·         Baltics

UAB „USP Baltics", cod companie 301532767

Konstitucijos av.15-92, Vilnius, LT-09319

·         România

USP ROMANIA SRL, cu sediul social in Str. Sevastopol Nr.24, Birou S05, Sector 1, București, România, CUI 42741590, Reg. Com. J40 / 7650/2020